Skip to content
Slider_518122019

Ervaring familie Verkaik

”Wij hebben vier jaar geleden met Gouwe Bouw op een zeer plezierige manier samengewerkt aan het ontwerp van ons huis, dat zij daarna voor ons gebouwd hebben. De heer Plat heeft ons meegenomen naar een architectenbeurs om ideeën op te doen voor de vormgeving van ons huis, waardoor we zeer geïnspireerd terugkwamen. Hierdoor waren we in staat een (creatieve) tekening te maken van ons droomhuis, inclusief een concept plattegrond. Door de professionele contacten met bouwtechnische tekenaars van Gouwe Bouw is dit idee in diverse gesprekken uitgewerkt tot bouwtekening. Door deze betrokkenheid van het bedrijf bij ons project, en door met ons mee te denken zijn veel architectkosten bespaard, waarmee ons huis voor ons betaalbaar bleef.

Vervolgens is er een offerte opgesteld voor de bouw, die nauwkeurig met ons is doorgenomen. In de voorbereiding en tijdens de bouw zijn er regelmatig bouw-overleggen geweest, waarin de voortgang van het project werd besproken evenals de zaken die zich tijdens de bouw voordoen. Zoals materialen die soms niet leverbaar zijn, technische zaken die zich tijdens de bouw voordoen en nog te kiezen zaken als soort trap, deuren, kozijnen, e.d. Omdat een huis bouwen geen bekend terrein voor ons was, was het prettig om goed advies te krijgen. En soms kwamen er zaken ter sprake waarbij je er achter komt dat je iets gekozen hebt, dat je toch anders wilt. Daar was altijd overleg over mogelijk en als aanpassing nog mogelijk was, dan gebeurde dat ook. Hiermee toonde deze aannemer zich een fijne partner die met ons meedacht. Soms leverde een verandering meerprijs op (bv muurtje verzetten dat er al stond of een zinken afdekrand ipv aluminium) maar dat werd er dan ook bij aangegeven. We wisten hoeveel die extra kosten waren.

De vooraf gegeven bouwduur is op een maand na gehaald en ook dat werd al tijdens het proces duidelijk gecommuniceerd. We zijn erg blij met de geleverde kwaliteit, ook in relatie tot wat het gekost heeft. Bij een nieuw huis zijn er altijd wel zaken die achteraf na oplevering ontstaan. Omdat ons huis aan de buitenzijde een stuclaag heeft met als eigenschap nog een tijde ‘’te werken’’, ontstonden er na enige tijd wat kleine scheurtjes. Daar waren we voor gewaarschuwd. We hoefden slechts te bellen en een paar weken later heeft de stukadoor de scheurtjes onzichtbaar en gratis gerepareerd in opdracht van Gouwe Bouw.

Kortom: wij zijn erg tevreden over zowel het proces van voorbereiden, bouwen en nazorg als over het geleverde resultaat. We hebben een energiezuinig huis met zonnepanelen, comfortabele vloerverwarming en een warmtepomp (die 3 jaar geleden echt nog niet gebruikelijk was). Hierdoor gebruiken we in ons vrijstaande huis 35% minder energie dan in ons vorige ruitjeshuis.”

3. 1000x563 BE23012020

Ervaring familie Buijs

”In de zomer van 2017 kwamen wij een advertentie tegen voor een casco woning die destijds door Platem Bouw BV werd aangeboden. We zijn eerst gaan kijken en hebben vervolgens direct gebeld naar het telefoonnummer en de eerste afspraak was snel gemaakt na onze vakantie.

De eerste periode kenmerkt zich vooral door overleg met betrekking tot de aankoop en de verdere afbouw van de woning. Bij het bespreken van de mogelijkheden is door Gouwe Bouw aangegeven graag de woning te willen afbouwen, maar daarbij is altijd met respect aangegeven dat het ook door een andere aannemer uitgevoerd kan worden. Door de gevoerde gesprekken groeide het vertrouwen in de wijze waarop de afbouw aangepakt zou worden. Vanuit mijn project management ervaring wilde ik het contract gedetailleerd en goed hebben zodat de afbouw zonder verandering uitgevoerd kan worden om kosten en kwaliteit volledig bij de bouwer te leggen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een uitgebreide overeenkomst met diverse werkzaamheden en de keuzes ten aanzien van materialen, tijd en kosten.

Wat vooral opviel deze periode waren de hoeveelheid adviezen en de tijd die er voor ons genomen werd. Bij twijfel ‘’hoe het er dan precies’’ uit zou komen te zien werden voorbeelden getoond of konden we een referentie bezoek afleggen. De feedback over Gouwe Bouw bij de referentie bezoeken zijn altijd positief geweest. Een ander opvallend punt was dat het geheel al goed doordacht was; afwijkingen op het ontwerp werden besproken en de consequenties helder weergegeven. Gouwe Bouw gaf op het eind vaak zijn redenen waarom het zo gekozen was en we zijn regelmatig teruggekeerd naar het originele ontwerp omdat de argumenten goed onderbouwd waren. De tweede periode is na aankoop; waarna snel gestart werd met het verder afbouwen van de woning. Dit is door verschillende werknemers van Gouwe Bouw uitgevoerd. De elektrische installatie, badkamer en toiletten zijn geplaatst door de onderaannemer. Daarnaast waren er nog een aantal andere onderaannemers actief voor specifieke werkzaamheden (bijvoorbeeld plaatsen van trappen en de warmtepomp).

De sfeer tijdens de bouw was goed; er werd vooral hard gewerkt. Ik was zelf regelmatig op de bouwplaats te vinden om de details door te spreken en mijzelf te vergewissen dat er vanaf de contracttekening gewerkt werd. Bij ‘aanlopers’ werd ik vaak bij de alternatieven betrokken en werd er goed meegedacht. Het meeste werd pragmatisch meegedacht soms in overleg met Epko.

Er zijn ook een aantal zaken niet direct goed gegaan tijdens het afbouwen, bijvoorbeeld dat van een kamer het stucwerk niet recht was; deze werden na escalatie direct hersteld. Het werd al snel duidelijk dat Gouwe Bouw een hoge kwaliteit van het opgeleverde werk eist van zijn werknemers en onderaannemers wat duidelijk doorsijpelde in de kwaliteit van het werk. Het enige meerwerk wat ik destijds geaccepteerd heb was het plaatsen van extra lampjes (op advies van de installateur). Hier werd van tevoren ook netjes gemeld dat dit om meerwerk zou gaan.

In de laatste fase van de tweede periode voor de afwerking van muren en vloeren hebben we veel gebruik gemaakt van de aanbevelingen van Gouwe Bouw. Meestal iets duurder dan onze eigen aangevraagde offertes maar de geleverde kwaliteit en snelheid was voor ons belangrijker.

De derde periode is de bewoning; hier valt vooral het comfort van het huis op. De woning is bijna energie neutraal (BENG) gebouwd en dat is goed te merken. Comfort zoals frisse lucht, geluid en tempratuur (zomers koel houden en ’s winters altijd warm) is boven verwachting en met een totaal energieverbruik van 3000 kWh per jaar zeer gunstig. Tijdens de eerste 2 jaar van bewoning is er wat schade ontstaan door de werking van het huis (bijvoorbeeld scheur in het hardsteen of een kozijndeur die niet goed sloot). Na melding zijn deze fouten zonder problemen opgepakt en onder garantie gerepareerd.

Over de hele linie ben ik tevreden over de kwaliteit van het werk. Er is geleverd conform afspraak. Het vertrouwen in Gouwe Bouw is voor mij gedurende het hele traject waar gemaakt.”

10 1000x750 wi18122019

Ervaring familie Van Winden

”Wij hebben in 2015/2016 in eigen beheer een nieuw huis gebouwd in Waddinxveen, waarbij Gouwe Bouw (toen nog Platem Bouw) de aannemer was. Wij hebben Gouwe Bouw uit verschillende aannemers geselecteerd om ons huis te bouwen. Belangrijke reden om voor Gouwe Bouw te kiezen was het meedenken in allerlei aspecten van het ontwerp, waaronder energiezuinigheid.

Voordat we definitief met Gouwe Bouw in zee gingen, hebben we menig overleg gevoerd over onze wensen. Het meedenken, zeer deskundig advies over welke keuzes te maken en de vooruitstrevendheid (duurzaamheid) t.o.v. alle andere veelal zeer conservatieve bouwers hebben ons toen doen besluiten voor Gouwe Bouw te kiezen. We genieten nog iedere dag van de keuzes die we destijds gemaakt hebben. Eén van die keuzes was een gasloos huis middels een warmtepomp, terwijl toen een warmtepomp nog een zeldzaamheid was en pas enige tijd later de politieke en maatschappelijke discussie over gasloos bouwen op gang kwam.

Tijdens de bouw hield directeur Epko nauwgezet in de gaten of de bouw correct verliep en werd onmiddellijk met personeel of onderaannemers besproken als het niet aan zijn (hoge) kwaliteitseisen of de afspraken voldeed en zo nodig overnieuw gedaan. Zelf kwamen wij vrijwel dagelijks op de bouwplaats en als we vragen hadden of iets bedachten waar we tijdens het ontwerp nog niet bij stil gestaan hadden, dan bespraken we dat met de voorman op de bouwplaats of eventueel met Epko die ook ’s avonds bereikbaar was of terugbelde.

Keuzes die we nog tijdens de bouw konden maken (denk aan kleur van de voegen, type deurbeslag of precieze plaats van een apparaat) werden op tijd met ons besproken. Zo nodig konden we dan ook nog een of meer referentiebezoeken uitvoeren (bijv. voor de kleur van de voegen) nadat deze door Gouwe Bouw bij de leverancier waren opgevraagd. Extra wensen die we tijdens de bouw bedachten waren altijd bespreekbaar en werd wederom in meegedacht. Indien het meerwerk betrof werd dit altijd eerst gespecificeerd en begroot, waarna ons om een akkoord werd gevraagd.

Bij de oplevering zijn we het hele huis door en omheen gelopen, waarbij we gezamenlijk de weinige punten die nog afgerond of afgewerkt moesten worden genoteerd hebben. Deze punten zijn als nog binnen korte tijd opgelost. En hoe goed je bij oplevering ook controleert er is natuurlijk altijd wel iets dat pas aan het licht komt als je er een tijdje in woont. Denk bijv. aan een roede die los zit waar je pas achter komt bij het ramen zemen of een sierrooster van de voordeur waarvan het slotje loslaat na een paar jaar. Eén telefoontje of mailtje was dan genoeg om het snel te komen herstellen.

Wij zijn nog steeds zeer blij dat we destijds voor Gouwe Bouw gekozen hebben en zullen een ieder die hier om vraag zonder aarzeling vertellen over onze ervaringen met deze aannemer en hen van harte aanbevelen.”

Alle rechten voorbehouden, copyright © 2001- Gouwe Bouw B.V.

Ontwikkeld door RBG-Webstart.nl