Skip to content

Duurzaam

‘Duurzaam’ betekent: geen afbreuk doen aan de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien! Als huidige generatie behoren wij dan ook duurzaam met onze aarde om te gaan, zodat onze kinderen ook een toekomst hebben. Daarom streeft Gouwe Bouw ernaar zo duurzaam mogelijk te bouwen.

Vanaf 1 januari 2021 is de EPC-norm vervangen door BENG. Dat betekent dat nieuwbouw (ook dakkapellen en uitbouwen) moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen. We moeten dus niet alleen rekening houden met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie.

Gouwe Bouw volgt de ontwikkeling van duurzame bouwmethoden en -materialen nauwlettend om de bouwopdrachten zo energiezuinig mogelijk te kunnen uitvoeren. Voor een nieuwe woning kijken we eerst naar de bouwkundige schil: de muren, de vloeren en het dak; deze drie zaken moeten goed geïsoleerd zijn, zodat er weinig energie nodig is om de woning ’s winters te verwarmen en ’s zomers te koelen. Voor het leveren van energie onderzoeken we welke natuurlijke energiebronnen het beste kunnen worden toegepast, zoals de zon (zonnepanelen en -collectoren) en bodemwarmte (warmtepompen).

Bij het renoveren van bestaande gebouwen hanteren wij een zelfde aanpak. We onderzoeken eerst hoe we de bouwkundige schil kunnen verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan de muren (isoleren spouw, plaatsen voorzetgevels, hoog rendement beglazing), de vloeren (bijv. isoleren kruipruimten) en het dak (bijv. isoleren dakbeschot). Daarna beoordelen we welke natuurlijke energiebronnen het beste kunnen worden toegepast.

Alle rechten voorbehouden, copyright © 2001- Gouwe Bouw B.V.

Ontwikkeld door RBG-Webstart.nl