Duurzaam

‘Duurzaam’ betekent: geen afbreuk doen aan de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien! Als huidige generatie behoren wij dan ook duurzaam met onze aarde om te gaan, zodat onze kinderen ook een toekomst hebben. Daarom streeft Gouwe Bouw ernaar zo duurzaam mogelijk te bouwen.

Vanaf 1 januari 2021 is de EPC-norm vervangen door BENG. Dat betekent dat nieuwbouw (ook dakkapellen en uitbouwen) moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen. We moeten dus niet alleen rekening houden met een goede isolatie van de gebouwschil en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame  energie.

Gouwe Bouw volgt de ontwikkeling van duurzame bouwmethoden en -materialen nauwlettend om de bouwopdrachten zo energiezuinig mogelijk te kunnen uitvoeren. Voor een nieuwe woning kijken we eerst naar de bouwkundige schil: de muren, de vloeren en het dak; deze drie zaken moeten goed geïsoleerd zijn, zodat er weinig energie nodig is om de woning ’s winters te verwarmen en ’s zomers te koelen. Voor het leveren van energie onderzoeken we welke natuurlijke energiebronnen het beste kunnen worden toegepast, zoals de zon (zonnepanelen en -collectoren) en bodemwarmte (warmtepompen).

Bij het renoveren van bestaande gebouwen hanteren wij een zelfde aanpak. We onderzoeken eerst hoe we de bouwkundige schil kunnen verbeteren. Dus de muren (isoleren spouw, plaatsen voorzetgevels, hoog rendement beglazing), de vloeren (bijv. isoleren kruipruimten) en het dak (bijv. isoleren dakbeschot). Daarna beoordelen we welke natuurlijke energiebronnen het beste kunnen worden toegepast.

 • BENG realiseren

  Uw woning conform de BENG-eisen realiseren? Daarbij komen heel veel opties aan de orde!

  Wij begeleiden u graag bij het nemen van de juiste stappen, zodat uw toekomstige leefomgeving optimaal wordt. In de volgende slides noemen wij een aantal belangrijke thema’s die u een beeld geven van de te nemen beslissingen.

  Basis
 • Isoleren

  Het zo goed mogelijk isoleren van uw woning of pand – en daarmee het verminderen van de energievraag – staat op nummer één. Door op een juiste manier te isoleren is uw woning gedurende het hele jaar beter in temperatuur te regelen. In de winter hoeft u minder te verwarmen en in de zomer minder te koelen. Goed isoleren betekent dus ook een hoger comfort! Welke isolatiemethode u het beste kunt kiezen, is per gebouw verschillend. Wij nodigen u graag uit om u daarover te adviseren.

  Isolatie

 • Kozijnen

  De keuze van de kozijnen en de daarin geplaatste beglazing bepalen mede de energetische eigenschappen van uw woning. Gemiddeld gezien, bestaat een buitengevel voor 30 tot 40% uit ramen en deuren. Deze gevelinvullingen isoleren evenwel minder dan de vaste elementen: muren, vloer en dak. Bovendien hebben de verschillende kozijnen (kunststof, hout of aluminium) niet allemaal dezelfde isolatiewaarde en is ook de keuze van het toegepaste glas bepalend. Als voorbeeld, een kozijn met  HR++ beglazing geeft 5 keer meer energieverlies dan bij een muur. Bij HR+ beglazing is dat verlies zelfs 7 keer. Uiteraard levert HR+++ beglazing het minste energieverlies op! De keuze van het kozijnelement kan dus een groot verschil maken. Wij nodigen u graag uit om u daarover te adviseren.

  Kozijnen
 • Ventileren

  Niet alleen het goed isoleren van uw woning of pand, ook een juist ventilatiesysteem is belangrijk! Verse en schone lucht in elke ruimte is essentieel voor een gezonde leef- of werkomgeving. Ter vergelijking, als uw jas onvoldoende ventileert, gaat u zweten! Vocht dat niet weg kan uit een ruimte, veroorzaakt schimmelvorming en dus een ongezond binnenklimaat. Ventileren door het openzetten van ramen betekent vaak dat waardevolle warmte ongewenst verdwijnt. Beter is te kiezen voor een gebalanceerd ventilatiesysteem, waarmee verse en schone lucht in de ruimte wordt gebracht.

  Ventilatie

 • Verwarmen

  Voor het duurzaam verwarmen van een woning of pand, zijn er verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld door middel van een warmtepomp, een hybride hoogrendementsketel, zonnecollectoren/-boiler, een aansluiting op een lokaal warmtenet, elektrische verwarming of een combinatie hiervan.

  Vóórdat u een duurzame verwarmingsinstallatie gaat kiezen, is het belangrijk te onderzoeken of de energievraag van de woning kan worden verminderd door de schil van de woning (gevel, vloer en dak) beter te isoleren. Een verwarmingsinstallatie moet immers veel meer energie produceren als de woning onvoldoende is geïsoleerd!

  Installatie
 • Elektriciteit

  Voor het opwekken van elektrische energie zijn zonnepanelen (ook wel PV-panelen) erg geschikt. Worden ze op een dak geplaatst, dan moet rekening worden gehouden met de draagcapaciteit van het dak. Zonnepanelen kunnen bij voldoende ruimte ook in de tuin worden geplaatst. De panelen moeten juist worden gepositioneerd – beter niet op een zwarte ondergrond (minder rendement) – zodat ze optimaal kunnen functioneren.

  Bij een gebouw in het open veld of op een dak dat 2 keer zo hoog is als de gebouwen of bomen in de omgeving, kunnen ook kleine windmolens (windturbines) worden toegepast. 

  U kunt zelf het energiegebruik verminderen door bijvoorbeeld verouderde machines te vervangen door apparatuur met een zo hoog mogelijk energielabel, en lampen door LED-verlichting.

  Zonnepaneel

Alle rechten voorbehouden, copyright © 2001-2019 Gouwe Bouw B.V.

Ontwikkeld door RBG-Webstart.nl